Να` μαι στα σύννεφα ψηλά,
μ’ ένα τηλέφωνο αγκαλιά,
όπως οι φλέβες, δυνατά,
τ’ ακούω πάλι να χτυπά.
Υποχρεώσεις και δουλειά
μού κλέβουν κάτι απ’ τη χαρά,
είναι πληγή να σ’ αγαπώ,
όταν μού είσαι μακριά˙
και μόνο αν είσαι εσύ, εγώ απαντώ.

Μη, δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω
και μη με ξυπνάτε τώρα.
Μη, για ό,τι καλό, ή ό,τι κακό,
τα λέμε άλλη ώρα...
Μη, είμαι αλλού, σ’ άλλη τροχιά,
σ’ άλλη γη, σ’ άλλη χώρα.
Μη, δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω,
μη με ξυπνάτε τώρα.

Να ονειρεύομαι γλυκά,
μ’ ένα τηλέφωνο αγκαλιά,
όπως οι φλέβες, δυνατά,
τ’ ακούω πάλι να χτυπά˙
και μόνο αν είσαι εσύ, εγώ απαντώ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης