Πες μου, πώς να μοιάζω
για να σου ταιριάζω,
πώς θες να γίνω.

Είμαι αγαπημένη,
φίλη σου και ξένη,
πες μου να μείνω.

Ποιό ρόλο εγώ
να υποδυθώ,
για να σε βρω.

Πώς να γεννηθώ,
πώς από μέσα σου να βγω,
για να με θες όσο κι εγώ,
πώς θες να γίνω,
πώς να γεννηθώ
και ποιό Θεό να μιμηθώ,
για να’μαι κάτι αρκετό,
πώς θες να γίνω.

Ψάχνω να βρω λύσεις,
να με προτιμήσεις,
πες μου να μείνω.

Πες μου πώς να μοιάζω
για να σου ταιριάζω,
πώς θες να γίνω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Νίνα Λοτσάρη
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Νίκος Αντύπας