Κι αυτό το βράδυ,
παντού σκοτάδι,
το φως διστάζει
και δε χαράζει πάλι˙

κι αυτό το βράδυ
ο νους μου σκάβει
να βρει το ψέμα,
πως θες εμένα πάλι.

Πάω ξανά στον δικό σου γκρεμό,
λέω στην καρδιά ″προσοχή στο κενό″,
μ’άλλη μια φορά τον πόνο αγνοώ,
κάνω μια βουτιά, λες και πάω στον θεό˙
άλλη μια φορά πάω να καταστραφώ,
λέω στην καρδιά ″προσοχή στο κενό″.

Μίλια μακριά
τα ‘θέλω’, απ’τα ‘μπορώ’,
χάσμα σωστό
και προσοχή στο κενό.

Κι αυτή τη νύχτα,
σεντόνια δίχτυα,
ποιος θα με σώσει,
ποιος θα με νιώσει πάλι˙

κι αυτή τη νύχτα
ζητάω βοήθεια,
απεγνωσμένα,
ζητάω εσένα πάλι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης