Φωνάζει το χάδι,
μα δεν είσαι εδώ να το δεχτείς,
γυαλίζει το σπαθί,
μα λείπεις πώς να υποταχτείς,
σε ψάχνει το βράδυ,
μα δεν είσαι εδώ να ονειρευτείς,
και σπάει το γυαλί,
μα λείπεις, πώς να μου κοπείς.

Είσαι πολύ κοντά
για να πεθαίνω,
πολύ μακριά μου
για να ζω.

Φωνάζει το αίμα,
μα δεν είσαι εδώ να ζεις μ’αυτό,
σε ψάχνει το κορμί,
μα λείπεις και το κουβαλώ,
σε ψάχνει το βράδυ,
μα δεν είσαι εδώ να ονειρευτείς,
και σπάει το γυαλί,
μα λείπεις, πώς να μου κοπείς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Ηρώ
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Ηρώ