Αγάπησε με κι αρχίζει ο κόσμος εδώ,
όσο η γη θα γυρίζει, τόσο εδώ θα γυρνώ.

Μια στιγμή, ένα λεπτό,
μία νύχτα, σου ζητώ.

Μια νύχτα τρελή,
σπάσ’ το γυαλί,
κόψε με, όμως έλα.
Μια νύχτα αν τολμάς,
κάνε για μας
την πιο μεγάλη τρέλα.

Αγάπησε με, ν’ανοίξει αυτό το κελί,
είσαι το κέντρο του κόσμου για μένα εσύ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης