Με μια αγκαλιά τραγούδια
θα’ρθω να σε βρω,
μέθυσα από σένα,
μόνος μου παραμιλώ˙
στο σκοτάδι, ποιος
ο δρόμος για το φως,
ποια της καρδιάς σου η οδός κι ο αριθμός.

Με μια αγκαλιά τραγούδια
θα’ρθω να σε βρω,
κομμένοι σα λουλούδια
είμαστε κι οι δυο.
Η νύχτα χαρακίρι,
το όνειρο πικρό,
κάνε μου το χατίρι
μέσα σου να μπω,
με μια αγκαλιά τραγούδια
θα’ μαι εδώ.

Με μια αγκαλιά τραγούδια
θα’ρθω να σε βρω,
μέθυσα από σένα,
πλημμυρίζει το μυαλό˙
στο σκοτάδι, ποιος
ο δρόμος για το φως,
ποια της καρδιάς σου η οδός κι ο αριθμός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Μιχάλης Χατζηγιάννης