Χρώμα αλλάζω,
γίνομαι κόκκινο,
για να βγάζω
φως αισιόδοξο.

Χρώμα αλλάζω,
γίνομαι κόκκινο.
Πλησιάζω,
μήπως με φοβηθείς.

Για να μη δεις
πόσο φοβάμαι,
για να μη δεις
τι είμ'εγώ.

Προφύλαξέ με απ'αυτό που πάω να γίνω,
το σκοτάδι με παίρνει˙
προφύλαξέ με απ'αυτό που πίσω αφήνω,
μα μπροστά μου όλο βγαίνει.

Ψέμα στάζω,
γίνομαι κόκκινο
και σου τάζω
πάθος αιώνιο.

Ψέμα στάζω,
γίνομαι κόκκινο
και σου μοιάζω,
μήπως με φοβηθείς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Γιώργος Σαμπάνης
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Γιώργος Σαμπάνης