Δεν θέλω αγάπη μου
να ανησυχείς,
στο φόβο μόνιμα
μιας απειλής.
Λύσε το πρόβλημα,
για να λυθείς.
Δεν έχει νόημα
να μ’αρνηθείς˙
είμαστε ένα.

Με μια λέξη, ένα στόμα
η αγάπη μιλάει˙
με ευχές ρίχνει αστέρια,
με ανάσες μεθάει.
Να σου πω κάτι ακόμα:
ο χρόνος κυλάει˙
μη μου βγάζεις μαχαίρια,
ας το σώμα όπου πάει.
Η έλξη μετράει,
τα όρια σπάει.
Είμαστε ένα...

Μην στήνεις φράγματα
στον ποταμό.
Μη σβήνεις θαύματα
απ’το Σ’αγαπώ!
Σαν την αγάπη μου
δεν έχεις δει˙
μπροστά στα μάτια σου
είν’η ζωή.
Είμαστε ένα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Ηρώ
-
ΜΟΥΣΙΚΗ:
Ηρώ